Menu

Minder fosfaat minder kosten

Op 1 juli 2017 wordt het afromingspercentage vastgesteld. Op dat moment zal dus duidelijk worden welke korting er …

Lees meer

Investeren in je bodem loont

AgriMestMix bevat Mycorrhiza schimmels. Deze worden gekweekt en vermeerderen zich door de verdere groei in aerobe (met zuurstof) …

Lees meer

Mestvloeistof voor blijvende stimulans bodemleven

Rinze Joustra begon ruim vijf jaar geleden met het doorontwikkelen van de …

Lees meer

Rinagro maakt medewerkers duurzaam inzetbaar

Rinagro vindt het belangrijk dat al haar werknemers gezond inzetbaar en …

Lees meer

Onderzoek naar werkingsprincipe AgriMestMix bijna afgerond

Het onderzoek naar AgriMestMix uitgevoerd door microbioloog Gijs Jansen van Biotrack, nadert het einde. De resultaten zijn eenduidig, …

Lees meer

Bacteriedruk uit mest tegengaan

“Biologische boeren vrezen dat de prijzen voor een aantal groenten gaan stijgen, omdat ze geen onbehandelde mest meer mogen gebruiken.

Het …

Lees meer

Groei blijft toenemen vanuit Binnen- en Buitenland voor Rinagro

De vraag vanuit het buitenland naar AgriMestMix blijft toenemen. Daarom is er afgelopen zomer wederom een handelsmissie met verkopers van …

Lees meer

Rinagro B.V. zet zich in voor het goede doel

Tijdens de bijeenkomst van de Friese Export bij de Harlinger Aardewerk, 24 september j.l.,  werd er aan de hand van …

Lees meer

Open dag familie Eppinga

U BENT VAN HARTE WELKOM
VRIJDAG 15 AUGUSTUS VAN 10 UUR TOT 17 UUR
Wat is er te …

Lees meer

Over de grens

Deze winter is er een handelsreis geweest van Rinze Joustra en Doekle de Jong van ISS-mestopslagsystemen …

Lees meer

Rinagro winnaar succesaward categorie mestbewerking.

Rinagro was genomineerd voor de Succesaward. Een initiatief van de Succesfactor, een programma op RTL7 dat …

Lees meer

Kringloopwijzer en AgriMestMix

Met de kringloopwijzer in aantocht worden er in het land door diverse studieclubs …

Lees meer

Boer en milieu hebben baat bij natuurlijk mineralenmengsel in drijfmest

De toevoeging van AgriMestMix aan drijfmest leidt tot lagere bemestingskosten voor boeren en minder stikstof …

Lees meer

Informatiefilm over KringloopWijzer

De KringloopWijzer brengt voor een specifiek bedrijf eenvoudig de mineralenkringlopen in beeld. De sterke en zwakke punten van het melkveebedrijf …

Lees meer

Kunstmestgift aanzienlijk terugbrengen

“Ik kan met behandelde mest de kunstmestgift aanzienlijk terugbrengen. Verder is er …

Lees meer

Behandelde drijfmest is afroepbaar en voorspelbaar

Een praktische win-win situatie voor een Friese veehouder en akkerbouwer.
Melkveehouder Zeinstra en …

Lees meer

Bodemvruchtbaarheid verbeteren met compost

Van schrale zandgrond tot vruchtbare esgrond.
Dit is het doel van de heren …

Lees meer