Menu

Ik gebruik nu al zo’n vier jaar de met AgriMestMix ® behandelde drijfmest. Dit betekent voor mijn bedrijf in eerste instantie een besparing op de aankoop van kunstmest. Verder is uit grondmonsteranalyes gebleken dat het percentage organische stof in de bodem de afgelopen jaren aanzienlijk is gestegen. Dit komt overeen met de praktijk: er is meer actief bodemleven na bemesting met behandelde drijfmest.

Niek Wenning - Vlagtwedde (Groningen) Akkerbouwbedrijf + loonwerk

Ik gebruik AgriMestMix® om de mineralenbalans in evenwicht te krijgen. Door het homogene karakter van de drijfmest krijg ik de mestkelders echt leeg en weet ik ook zeker dat al het stikstof en fosfaat meekomt. Behandelde drijfmest, genaamd forProfit®, levert bovendien meerwaarde voor de akkerbouw.

Fam. Hendriks – Heerde (Gld.) Varkensopfokbedrijf met 2200 stuks Topigs opfokgelten en 55 stuks rundvee

We hebben een intensieve veebezetting en stellen tegelijkertijd hoge eisen aan onze eigen ruwvoervoorziening.
De met AgriMestMix® behandelde mest resulteert voor ons in een hogere gewasopbrengst per hectare en een flinke besparing op de kosten van kunstmest. De wettelijke erkenning van AgriMestMix® vormt bovendien een belangrijke garantie, dat we duurzaam de bodemvruchtbaarheid van onze akkers verbeteren.

Aalten 250 melkkoeien

Kunstmestgift aanzienlijk terugbrengen

“Ik kan met behandelde mest de kunstmestgift aanzienlijk terugbrengen. Verder is er …

Lees meer

Toename gebruik van Agrimest en Compost-O onder veehouders.

Gebruikers toevoegmiddel positief!

http://rinagro.nl/20090801_P8.pdf

Lees meer

‘Ik strooi 300 kilo KAS minder’

Eens per week giet Piet van Bezooyen een gieter toevoegmiddel in de …

Lees meer

Hoger stikstofleverend vermogen door drijfmestverbetering met Agri-Mest

– Opmerkelijke praktijkresultaten met AgriMest in de Friese akkerbouw –

Op het gemengde bedrijf van de Mts. L. en S. Anema …

Lees meer

Homogene mest en …………….

Erik Valk, melkveehouder te Broekland (bij Raalte).
“Ik heb in de afgelopen zes stalseizoenen positieve ervaringen opgedaan met het product.
De homogene …

Lees meer

Ruim 50% besparing op stikstoftgift door drijfmestbehandeling

Op het melkveebedrijf van Mts. Heida in Mildam (nabij Heerenveen) wordt al vanaf 1998 drijfmestbehandeling toegepast. Dhr. Nanne Heida …

Lees meer