Menu

Duurzaamheid

Stikstofbemesting onder de loep

Kunstmeststoffen gaan een actieve wortelvorming tegen.

Kunstmeststoffen voeden de planten hoofdzakelijk met nitraat stikstof. Doordat nitraat en fosfaat niet tegelijkertijd kunnen worden opgenomen door de plant, en nitraat gemakkelijker beschikbaar is voor de plant, zal fosfaat, dat nodig is voor wortelvorming, niet of nauwelijks opgenomen worden door de plant en zal wortelvorming ook nauwelijks plaatsvinden.

Drijfmest.nl
Vanaf januari 2006 geldt er een nieuw mestbeleid voor de agrarische sector. In de praktijk constateren wij een grote informatiebehoefte, met name bij veehouders , naar de effecten hiervan voor hun bedrijfsvoering.
Daarom is er, in samenwerking met het Van Hall Instituut te Leeuwarden, werkzaamheden gaande binnen www.drijfmest.nl .

Deze site vormt een praktische vraagbaak voor veehouders, akkerbouwers, tuinders en met name loonwerkers cq. intermediaire bedrijven in het mesttransport. Speciaal ook voor de mesthandel komt er een advertentierubriek voor vraag en aanbod van mest (per diersoort, regio, etc.). Hetzelfde geldt voor cultuurgrond.

Voor geïnteresseerde bedrijven zijn er verschillende mogelijkheden om naast banners / buttons ook de noviteiten op de site te plaatsen, uiteraard met links naar de eigen website, meer informatie hierover volgt.