Menu

RTL 7 - Doe maar duurzaam!

Octrooi voor AgriMestMix

In Juli 2014 heeft producent en leverancier Rinagro een octrooi verkregen op het mestbewerkingsmiddel AgriMestMix. AgriMestMix helpt in drijfmest de belangrijke biochemische processen op gang en stimuleert de groei van bacteriën, die organische stikstof omzet in ammoniumstikstof. De gebonden ammomiumstikstof komt voor het gewas eerder en gelijkmatiger vrij en werkt effectiever.

Meer Opbrengsten.. Met minder uitstoot

AgriMestMix levert een reductie op methaan, ammoniak en lachgas (Buro Blauw, 2013)

Uit onafhankelijk onderzoek, van Buro Blauw, is bewezen dat toevoeging van het natuurlijk mineralenmengsel de ammoniak in mest met gemiddeld 26 procent vermindert en de methaanuitstoot met 20 procent.

Buro Blauw is een onafhankelijk ingenieursbureau met ruim 25 jaar ervaring in het meten van luchtkwaliteit. Tijdens dit onderzoek is er gewerkt volgens de verschillende verrichtingen door de meetdienst conform NEN-EN-ISO/IEC 17025 (nl)

Kringloopwijzer

De Kringloopwijzer – nuttig hulpmiddel voor het registreren van de mineralenkringlopen. De KringloopWijzer is een rekenmethode om op bedrijfsniveau de mineralenkringloop vast te leggen. In de melkveehouderij wordt deze methode met name gebruikt om de sterke punten en verbeterpunten getalsmatig zichtbaar te maken. ....

Ik gebruik AgriMestMix om de mineralenbalans in evenwicht te krijgen. Door het homogene karakter van de drijfmest weet ik zeker dat al het stikstof en fosfaat ook meekomt. Behandelde drijfmest levert bovendien meerwaarde voor de akkerbouw.

Fam. Hendriks – Heerde (Gld) Varkensopfokbedrijf met 2200 stuks Topigs opfokgelten en 55 stuks rundvee

Wij zijn lid van:

Schrijf u in voor de nieuwsbrief!

Nieuws

Wij lichten u uiteraard graag voor.

Maak daarom snel een afspraak met Rinze Joustra van Rinagro BV, 0515-232724 of stuur een e-mail: info@rinagro.nl